dini radikalizm və ekstremizmlə mübarizə

Peykər Zərnəlinin söz dünyasından incilər

Baxış Sayı:2 228


.........Ana.......

Ömürdən bir pay versələr mənə
Mən ömür payımı sənə verərdim.
Loğmanın əliňdən alıb qələmi
Dərdimə qoy yazsın,dərmanı Ana.
***""""""""""""********"""""""'''*******
Həyatda parlayan nurlu günəşim.
Səhərə açılan sabahım mənim
Sevmişəm ürəydən sevib sevənim.
Guvencim,varlığım sevincim Ana.
****"""""****""""""""*******""""''''
Sığıb kədərimi köksümə qəlbdən.
Səni sevdiyimi necə deməyim?
Sən onu Peykərin, soruş özündən.
Həyatda dəyərli güvəncim Ana.
""""""""******""''''''''''''''******""""''******
Mən Ana görmədim fani dünyada.
Görmədim nə doğma,nə ögey Ana.
Qayğılar bulud tək aldı başımı.
Yatanda balıncı bilmişəm Ana.
"""""""""********""""""''''''''*****""""""""
Səsində bir hikmət, mın qayğı vardır.
Urəkdə gör neçə arzusu vardır.
Mənə həm əziždir, həm də doğmadır.
Dərindən qayğıma qalanım Ana.
.,""""""'''’'''*****""""""""***"""""""""""""""
Bir sözün yetərki yolumda mənim.
Çıxmadım çıxmaram sözündən sənin
Varlığın bəs edər, həmişə sənin
İzin ver qoy deyim həmişə Ana.

Peykər Zərnəli.
.........Ana.......

Ömürdən bir pay versələr mənə
Mən ömür payımı sənə verərdim.
Loğmanın əliňdən alıb qələmi
Dərdimə qoy yazsın,dərmanı Ana.
***""""""""""""********"""""""'''*******
Həyatda parlayan nurlu günəşim.
Səhərə açılan sabahım mənim
Sevmişəm ürəydən sevib sevənim.
Guvencim,varlığım sevincim Ana.
****"""""****""""""""*******""""''''
Sığıb kədərimi köksümə qəlbdən.
Səni sevdiyimi necə deməyim?
Sən onu Peykərin, soruş özündən.
Həyatda dəyərli güvəncim Ana.
""""""""******""''''''''''''''******""""''******
Mən Ana görmədim fani dünyada.
Görmədim nə doğma,nə ögey Ana.
Qayğılar bulud tək aldı başımı.
Yatanda balıncı bilmişəm Ana.
"""""""""********""""""''''''''*****""""""""
Səsində bir hikmət, mın qayğı vardır.
Urəkdə gör neçə arzusu vardır.
Mənə həm əziždir, həm də doğmadır.
Dərindən qayğıma qalanım Ana.
.,""""""'''’'''*****""""""""***"""""""""""""""
Bir sözün yetərki yolumda mənim.
Çıxmadım çıxmaram sözündən sənin
Varlığın bəs edər, həmişə sənin
İzin ver qoy deyim həmişə Ana.


Çəkirəm mən.

Senin yerin ürəyimdə boş qalıb
Tez gəl ki sən boş qalmasın ürəyim
Arzularım gözlərimdə tor salıb
Tez gəl ki sən tutulmasın gözlərim

Könül quşu olub həyat dastanı
Ucub qonub laləzarlı bir bağa
Həyat olub arzu dolu bir dərya
Tez gəl ki sən o dəryada batmayim

Ümid verən mənə sənin səsindi
Sevgi ilə baxan o gozlərindi
Xəyal ilə mən gəlirəm yanına
Tez gəl ki sən xəyallarım ölməsin

Ürəyimi bosaldiram qələmlə
Sən olsan qələm almaram əlmə
Bilərəm ki yanımdasan həmişə
Gozləmərəm bir də nə vaxt gələrsən

Peykər oldu bu yolların yolçusu
Dərdə düşdü həyatının ovçusu
Əldə qələm ürəyində sevgisi
Allah bilir gör nələr çəkirəm mən.məkirəm mən.

Senin yerin ürəyimdə boş qalıb
Tez gəl ki sən boş qalmasın ürəyim
Arzularım gözlərimdə tor salıb
Tez gəl ki sən tutulmasın gözlərim

Könül quşu olub həyat dastanı
Ucub qonub laləzarlı bir bağa
Həyat olub arzu dolu bir dərya
Tez gəl ki sən o dəryada batmayim

Ümid verən mənə sənin səsindi
Sevgi ilə baxan o gozlərindi
Xəyal ilə mən gəlirəm yanına
Tez gəl ki sən xəyallarım ölməsin

Ürəyimi bosaldiram qələmlə
Sən olsan qələm almaram əlmə
Bilərəm ki yanımdasan həmişə
Gozləmərəm bir də nə vaxt gələrsən

Peykər oldu bu yolların yolçusu
Dərdə düşdü həyatının ovçusu
Əldə qələm ürəyində sevgisi
Allah bilir gör nələr çəkirəm mən


.........Daş.....

İnsan insana indi daş atır.
Atdığı daş ilə.başda iz atır.
atılan daşda başda baş qatır.
Baş var daş kimi işləyir Vallah.

Baş var ağrımaqla canı beždirir.
Başda var öz-özünü cana beždirir.
Baş da var ağrımadan hey gicəllənir.
Ağrıyan başımız çoxalıb vallah.

Gəzib dolanırlar kədərli qəmli.
İnsan da gördüm olubdur deli.
Başını qoymağa olmayıb yeri.
Daşı yumşaq bilib, baş qoyub vallah.

Atmayın o daşı yatmayın başı.
Başın da yiyəsi, sahibi vardır.
Əgər çox yarsaq biz atıb daşı.
Biž daşa donəcük sonunda vallah.

Peykər Zərnəli.
.........Daş.....

İnsan insana indi daş atır.
Atdığı daş ilə.başda iz atır.
atılan daşda başda baş qatır.
Baş var daş kimi işləyir Vallah.

Baş var ağrımaqla canı beždirir.
Başda var öz-özünü cana beždirir.
Baş da var ağrımadan hey gicəllənir.
Ağrıyan başımız çoxalıb vallah.

Gəzib dolanırlar kədərli qəmli.
İnsan da gördüm olubdur deli.
Başını qoymağa olmayıb yeri.
Daşı yumşaq bilib, baş qoyub vallah.

Atmayın o daşı yatmayın başı.
Başın da yiyəsi, sahibi vardır.
Əgər çox yarsaq biz atıb daşı.
Biž daşa donəcük sonunda vallah.

Oxşar xəbərlər
SON XƏBƏRLƏR