dini radikalizm və ekstremizmlə mübarizə

AZƏRBAYCANIN ÇÖRƏYİNİ YEYİRLƏR, AMMA DÜŞMƏNİN DİLİNDƏ DANIŞIRLAR? ONLARIN SARILMAĞA BAYRAĞI BELƏ YOXDUR: VƏTƏNSİZLƏR!

Baxış Sayı:220


Bu günləri aktual olan problemlərimizdən biri də məhz dil problemidir. Görəsən, sözdə "Azərbaycan vətəndaşı" sayılan bu cahil insanlar Azərbaycanın çörəyini yeyir, suyunu içir, bu torpaqda rahat-rahat yaşayır, ancaq nə üçün əzəli düşmənimiz olan rusların dilində sevə-sevə danışırlar? Bu, onların Azərbaycan türkcəsinə qarşı laqeydliliyindən və milli dili bəyənməməklərindən irəli gəlir, yoxsa rusların yenidən vətənimizi öz tərkibinə qatmaları üçün burada rus dilində danışaraq özül yaratmaq istəməklərindən qaynaqlanır? Niyə görə Azərbaycan vətəndaşı cənab prezident tərəfindən Azərbaycan dilinin dövlət dili olması barədə ölkə üzrə imzaladığı rəsmi qərarın qanunlarını pozur? Sizcə, bu, cinayət deyilmi? Möhtərəm prezidentin rəsmiləşdirdiyi sərəncamı pozan vətəndaş və yaxud da ki, vətəndaşlar çox ciddi bir şəkildə cəzalandırılmalı və cərimə olunmalıdırlar. Hər hansısa bir xarici dili Azərbaycan dilini üstələyən bir dil kimi yüksək səviyyəyə qaldıran vətəndaş vətənə, millətə və dövlətə qarşı təhlükəli bir mövqedə dayanan varlıq olaraq qiymətləndirilir. Bunun başqa heç bir adı yoxdur! Milli türkcəmizi ayaqlar altına atan, onu hörmətsiz edən və qəsdən ictimaiyyətin gözündən salmağa çalışan insan toplumu mütləq bir şəkildə cəzasını çəkməlidir! Ona güzəşt olmamalıdır! Onlar tərbiyələndirilməlidirlər! Belə olmadığı təqdirdə isə, onlar müstəqil ölkəni dillərində sevə-sevə danışdıqları imperialist dövlətin əsarəti altına salacaqlar. Buna heç bir vəchlə yol verməməliyik! Xarici dili gecə-gündüz öz həyat tərzinin ayrılmaz bir parçasına çevirən nakəsləri nəzarətdə saxlamaq lazımdır! Mən öz məqaləm vasitəsilə milli kəşfiyyat orqanımıza, polis servisimizə və digər mühüm dövlət strukturlarına müraciət edirəm ki, cənab prezidentin dil haqqında verdiyi rəsmi qərarı bilərəkdən, daha doğrusu, kobudcasına pozan, milli dilimizi aşağılayan, xarici dili digər vətəndaşlara da təbliğ edərək onları öz doğma dilindən soyudan şəxsləri kontrola alsınlar və onlar barədə çox ciddi bir ölçü götürərək vətənimizi bu təhlükədən və haramzadələrdən qurtarsınlar. Həqiqətən, belə olmaz! İnsan şəhər içərisində rahat-rahat rus dilində danışan adamları görərkən, özünü alçalmış kimi hiss edir. Məgər bizim türkcəmiz pisdirmi? Əgər pisdirsə, o zaman, rədd olun dilində danışdığınız ölkənin torpağına! O rus dilində danışan utanmazlara səslənirəm! Bu vətənin havası da, suyu da, çörəyi də, torpağı da, ümumiyyətlə, hər şeyi sizə haramdır! Sizlər tərbiyəvi cəzaya və ibrətli bir ölümə məhkumsunuz! Mənim dilimdə danışmayan məndən deyildir! Mənim dilimdə danışmayan mənim qardaşım və yaxud da ki, bacım deyildir! Mənim dilimdə danışmayan mənim soydaşım və əzəmətli türk millətimdən deyildir! Halbuki, dədəm Qorqud Azərbaycan türklərinə vətəni sevməyi, dövləti qorumağı, torpağı əkib-becərməyi, milli-mənəvi dəyərlərə, adət-ənənələrə bağlı olmağı vəsiyyət etmişdi... Amma çox təəssüflər olsun ki, onun övladları onun bu ciddi əmrinə qarşı naxələf çıxdılar. Allah onlara lənət etsin! Vətənini, milli dilini aşağılayanlara, düşmənin dilini baş tacı edənlərə Allah lənət etsin! Düşmənin vətənimizi işğal etməsinə kömək etmək istəyənlərə Allah lənət etsin! Qəzəbimdən, vətən eşqi ilə yanıb-yaxılan qəlbimin fəryadından yerə-göyə sığmıram! Dilimi aşağılayanları görərkən, onları tikə-tikə doğrayaraq itlərə yedizdirmək istəyirəm. Şəhidlər və Fəxri xiyabanlarda uyuyan müqəddəs şəhidlərimiz məgər bu günləri vətəndaşlarımız düşmənin dilində danışsınlar deyənəmi, özlərini ölümə verdilər? Məgər bu cür naqisliklərə görəmi onlar özlərini torpağın bağrına gömdülər? Xeyr, bu, çox böyük və əsil bir haqsızlıqdır! Mən şəxsən bir gənc vətənsevər kimi buna ad verə bilmirəm. Heç özümü də vətənsevər hesab etmirəm. Çünki, mən də öz növbəmdə həqiqi bir vətənsevər olsaydım, o zaman, adlarını qeyd etdiyim bu şərəfsizlər mənim vətənimdə rusun dilində şirin-şirin danışmazdılar. Şəhərə çıxırsan ki, Allahın bir təmiz havasını alasan, fikrin dağılsın, elə hər addımbaşı rusca danışan axmaqlara rast gəlirsən. Rus dilində elə danışırlar ki, sanki, Bakıda yox, Moskva şəhərindəyik. Bu, artıq ən böyük rəzillikdir! Məncə, bu rəzilliyə son verməyin vaxtı çatmışdır. Mən mühüm və yüksək dövlət strukturlarından artıq dərəcədə xahiş edirəm ki, bu işlər ilə dərindən məşğul olsunlar. Dözülməz bir vəziyyətdir! Bu gündəlik dil mövzusu barədə bir xeyli silsilə yazılar yazmışam və mətbuatda çap etdirmişəm. Ölkəni yaşadan vasitələrdən biri də dildir. Dil əldən gedəndən sonra o ölkə də əldən gedəcəkdir.

Ərtoğrul Aypar

Oxşar xəbərlər
SON XƏBƏRLƏR